ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ГЦОУД – ВТОРИ КЛАС

 IMG 18474d948ea844d13a2e200cb2dc2f77 V

 Заниманията по интереси са едни от най-чаканите за второкласниците, с учител г-жа Виктория Светославова. Те се превръщат в тяхно лично време, в което изявяват себе си, своите творчески заложби, избират партньор от връстниците си, с който да участват в заниманието, да обогатяват емоционалния си опит. Част от дейностите при целодневната организация на учебния ден в НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“ се извършват в приятна и съвременна обстановка, в къта за четене осигурен по НП „Осъществяване на образователна среда“, модул „Библиотеките, като образователна среда“. 

Отдихът, самоподготовката и заниманията по интереси се преплитат и допълват ефективно общообразователния процес на учениците.