Класиране на рисунките в областния етап на Националeн конкурс за детска рисунка “С очите си видях бедата”

1Класираните рисунки на областно ниво в отделните възрастови групи и категории ще участват в националния етап на конкурса, който ще се проведе през месец декември 2020 г.

В извънредната епидемична обстановка, след удължаване на срока за изпращане на рисунките, в конкурса участваха 22 рисунки на ученици от две училища и едно специализирано звено от две общини на област Ловеч.

Рисунките – победители бяха определени от жури в състав: г-жа Иванета Ганчева – преподавател по изобразително изкуство в ОУ „Христо Никифоров” – Ловеч и гл. инсп. Петър Петров - началник сектор ПКД, ст. инсп. Радомир Радев – началник група ПКПД и инсп. Албена Николаева – инспектор ЗН в РД „Пожарна безопасност и защита на населението” Ловеч. Класирането на рисунките в областния етап на Националния конкурс за детска рисунка “С очите си видях бедата”, в отделните категории и възрастови групи, е следното:

Първа категория: Деца и ученици от всички общообразователни училища в системата на предучилищното и училищно образование

І възрастова групаот 7 до 10 г.

I  място -  Юлия Радославова Любенова – 9 г., НУ „Инж. Георги Ив. Вълков“, гр. Луковит

II  място  - Николета Силвиева Славчева – 10 г., НУ „Инж. Г. Ив. Вълков” гр. Луковит

III място - Нихал Маринова Димчева – 8 г., НУ „Инж. Георги Ив. Вълков“, гр. Луковит

II възрастова група - от 11 до 13 г.

I  място  - Сребра Симеонова Каменова  – 11 г., НУ „Инж. Георги Ив. Вълков“, гр. Луковит