Търпение, доброжелателност, разбиране! Денят на толерантността е днес!

125439128 10220530038413816 5788018997108842849 n

"Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. Нея я подпомагат знанията, откритостта, общуването и свободата на мисълта, съвестта и убежденията. Толерантност - това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност. Толерантност - това е добродетел, която прави възможно достигането на мира и способства за замяната на културата на войната с културата на мира". Учениците от НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ отбелязаха деня със образователни семинари, дискусии и ролеви игри. Заедно намериха формулата за „толерантност“ и осъзнаха, че да бъдеш толерантен е ценност. Формулираха и основните принципи на толерантността:

 

  Лесно е да мразиш, трудно е да обичаш.

Един за всички, всички за един!

Рамките ограничават човешкия дух.

Ако потърсиш доброто във всекиго, ще го намериш и в себе си.

Не издигай стени!

Търпение, доброжелателност, разбиране.

Не бъди безразличен!

Обичай!

Старай се да си искрен, добронамерен, сдържан, отстъпчив! Това е да бъдеш ЧОВЕК!

Толерантността е морална стойност, която предполага пълното зачитане на другите, техните идеи, практики или убеждения, независимо дали са различни от нашите. В този смисъл тя е признаване на разликите, присъщи на човешката природа, разнообразието от култури, религии или начини на поведение. Някои считат толерантността за основна ценност за хармонично мирно съжителстване. Смята се, че толерантността е в основата на добрите отношения между хората от различни култури, вероизповедания, раси и начин на живот.

Тя е основна нагласа на живот в обществото. Толерантният човек може да приеме различни от установените норми, мнения или поведения в социалната среда, дори да са в разрез с неговите морални принципи.