Форум „На Лов(еч)" Лов(еч) за работещи практики. Мечтаното училище“

78073867 1284853651695279 2939776312337760256 n

 

 

 

На 25.11.2019 год. в СУ“Св.Климент Охридски“ гр. Ловеч се проведе форум „На Лов(еч) за работещи практики. Мечтаното училище“ , организиран от РУО – Ловеч и фондация Заедно в час.  На форума присъстваха г-жа Геновева Цветкова – директор на НУ“Инж. Г.Ив.Вълков“, г-жа Цветозара Теодосиева  - ЗДУД и г-жа Калинка Калчева – старши учител.  Госпожа Калчева участва като водещ на работилница  „Толерантни взаимоотношения и подобряване на социалните умения“. Тя сподели  пред учители и директори от областта своя практика - Червена книга на приятелството, която правят нейните ученици в часовете по Български език и литература. Практиката  има за цел подобряване на четивната техника на учениците, създаване на позитивна учебна среда, повишаване интереса към четенето, намаляване на негативните прояви на учениците, задружен клас, в който всеки се чувства важен и значим.