Занимания по интереси в градския парк на 28.10.2019г.

1

На 28.10.2019 г., който е неучебен, но присъствен ден за учениците и учителите от НУ „Инж. Вълков“ – гр. Луковит бяха организирани  занимания по интереси в градския парк от  9.00 часа.

В рамките на реализиране на дейностите бяха организирани следните занимания:

1. клас – Събиране на природни материали;

2. клас – Игри в парка;

3. клас – Почистване на градския парк;

4. клас – Изработване на пано от есенни листа.