Национална кампания „Участвам и променям”

В изпълнение на дейностите по национална кампания „Участвам и променям”  и по повод участието в инициативата на ООН „За ненасилие в училище”/1-19 ноември 2013г./, педагогическият съветник Йорданка Иванова проведе беседи по темата с учениците от ІІІ и ІV клас в часа на класа. Децата показаха своята съпричастност, като изработиха сами гривни с надпис „Аз участвам в инициативата за ненасилие в училище”  и ги носиха на ръцете си през  целия ден.

С цел привличане  вниманието на децата и осъзнаване на проблема беше организиран конкурс за рисунка под надслов: „Аз съм против насилието в училище”, в който най-дейно се включиха  учениците от ІV”а” клас с класен ръководител г-жа Маруся Панова. Беше изготвено табло с отличените рисунки, а малките художници получиха награди – книжки с приказки.


В продължение на цялата 2013/14 учебна година с учениците ще се работи за развитие на лични и социални умения, за формиране на ценности и нагласи , изключващи насилието като форма на поведение /толерантност, себеприемане и приемане на другите; себеизразяване и разбиране чувствата на другите; стимулиране на позитивна нагласа/.