Ден за борба с училищния тормоз

1

 

 

Всяка година в последната сряда на месец февруари НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“ – гр. Луковит отбелязва международния ден за борба с училищния тормоз. В инициативата се включиха учениците от групите за целодневна организация и техните учители. Те изработиха малки розови сърца и тениски за съпричастност. В салона на училището решаваха кръстословица на „добрите думи“, които децата трябва да използват в ежедневието си. Изработиха постери, написаха правила за „клас от приятели“, съчиниха добрата приказка и играха игри с прежда. Всички ученици бяха много сплотени, единни и истински. Стигнаха до извода, че агресията и тормозът са ненужни, нараняващи и си обещаха да не ги допускат.