Организиране на занимания по интереси

50304690 748841958833178 8910230025752543232 nВ начално училище "Инж. Георги Иванов Вълков" - гр. Луковит стартират дейности по организиране на занимания по интереси

В начално училище "Инж. Георги Иванов Вълков" - гр. Луковит стартират дейности по организиране на занимания по интереси с учениците, съгл. Наредбата за приобщаващо образование. На ПС, проведен на 07. 01. 2019 г., всички педагогически специалисти бяха запознати с ПМС 289/12.12.2018 г. и с указанията за организиране на заниманията по интереси. Проведоха се родителски срещи, на които родителите се запознаха с предстоящите дейности. Започна анкетно проучване сред учениците за идентифициране на техните желания, интереси и потребности. Предстои обобщаване на данните и въвеждане на необходимата информация за търсените и предлаганите от училището дейности в електронната платформа.

На снимката: Начално училище "Инж. Георги Иванов Вълков" - гр. Луковит