Международния ден на толерантността

                                                                                                        ПоDSCF3009

По случай Международния ден на толерантността учениците от НУ"Инж. Вълков" призоваха:

       Да бъдем добри! Да бъдем толерантни! Да общуваме! Да проявяваме разбиране и човечност към другите! Да не се боим от различията! Да имаме волята да правим компромиси! Да предаваме доброто нататък! Да формираме толерантността във всеки човек още от най- ранно детство!
         Международният ден на толерантността -16 ноември  и тази година  бе отбелязан в НУ „Инж.Вълков” с  тържество, на което присъстваха всички ученици, учителите и родители. 

         Програмата започна с презентация на тема „Какво е толерантност”, представена от педагогическия съветник  Йорданка Иванова и продължи с изявата на ученици, под ръководството на г-жа Еленка Бойчинова и г-жа Анелия Кожухарова. Децата говориха за толерантността, рецитираха стихове за приятелството и пяха. Те призоваха за търпимост  между хората, въпреки  различията по външност, етнос, култура и убеждения.