Оценяване и класиране на постъпилите оферти за възлагане на обществена поръчка обявена в АОП под № 9092316

ПРОТОКОЛ

По чл.192, ал.4 от ЗОП

 за извършване на подбор, оценяване и класиране на постъпилите оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти и преработени хранителни продукти  за нуждите на НУ ”Инж. Георги Вълков”, гр.  Луковит” по обособени позиции“, обявена в АОП под № 9092316

Предмет на поръчката: ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ПРЕРАБОТЕНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА НУ „ ИНЖ. ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЪЛКОВ“ ГР. ЛУКОВИТ, по обособени позиции“ ОП 1 Доставка на хранителни стоки – непреработени ОП 2 Доставка на преработени храни

№ 000006

Кратко описание: Настоящата обществена поръчка е насочена към осигуряването на хранителни продукти в преработен и непреработен вид за осигуряване столовото хранене на учениците в НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“, гр. Луковит.

Поръчката е разделена на две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1 „Доставка на хранителни стоки – непреработени“

В посочената обособена поръчка се предвижда доставка на следните стоки:

1) Хляб и хлебни изделия; 2) Тестени изделия; 3) Месо и месни продукти; 4) Мляко и млечни продукти; 5) Захар и захарни изделия; 6) Плодове и зеленчуци; преработени или консервирани; 7) Зърнени куртури; 8) Подправки

 

Обособена позиция №2  „Доставка на преработени хранителни продукти“

В посочената обособена поръчка се предвижда доставка на следните продукти

Лека закуска (банички, кифли с мармалад,сандвич с шунка, бюрек, кашкавалка, пица калцоне, кифла с локум, сиренка, кренвиршка, милинка, тутманка, кифла с шоколад, Витошка, саламка, балатонка, геврек, козунак) – 100 гр.

Срок за получаване на офертите:
Дата: 20.09.2019 г.                      Час: 16:00
 Дата на отваряне на офертите: 24.09.2019г. 10:00 часа

Предмет на поръчката: ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ПРЕРАБОТЕНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА НУ „ ИНЖ. ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЪЛКОВ“ ГР. ЛУКОВИТ, по обособени позиции“ ОП 1 Доставка на хранителни стоки – непреработени ОП 2 Доставка на преработени храни

Кратко описание: Настоящата обществена поръчка е насочена към осигуряването на хранителни продукти в преработен и непреработен вид за осигуряване столовото хранене на учениците в НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“, гр. Луковит.

Поръчката е разделена на две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1 „Доставка на хранителни стоки – непреработени“

В посочената обособена поръчка се предвижда доставка на следните стоки:

1) Хляб и хлебни изделия; 2) Тестени изделия; 3) Месо и месни продукти; 4) Мляко и млечни продукти; 5) Захар и захарни изделия; 6) Плодове и зеленчуци; преработени или консервирани; 7) Зърнени куртури; 8) Подправки

 

Обособена позиция №2  „Доставка на преработени хранителни продукти“

В посочената обособена поръчка се предвижда доставка на следните продукти

Лека закуска (банички, кифли с мармалад,сандвич с шунка, бюрек, кашкавалка, пица калцоне, кифла с локум, сиренка, кренвиршка, милинка, тутманка, кифла с шоколад, Витошка, саламка, балатонка, геврек, козунак) – 150 гр.

Срок за получаване на офертите:
Дата: 09.09.2019 г.                      Час: 16:00
 Дата на отваряне на офертите: 10.09.2019г. 10:00 часа