TEACHING ABOUT LIFE AND EMOTIONAL SKILLS ERASMUS+

TEACHING ABOUT LIFE AND EMOTIONAL SKILLS ERASMUS+

BULGARIA LUKOVIT

PRIMARY SCHOOL ENG.GEORGY I.VALKOV

EMPATHY EVENTS IN CONNECT WITH TALES ERASMUS+ PROJECT

В съвременния свят децата и учениците ежедневно са част от ситуации, свързани с агресия и тормоз : в училище, у дома, по телевизията, на детската площадка, в онлайн игрите и др. Навсякъде те срещат примери за агресивно поведение. Не е достатъчно само да им говорим колко е лошо да проявяваш агресия. Важно е да им го показваме. Съвременните методи за справяне с агресията препоръчват нейното трансформиране в не-агресия. Учениците от Начално училище „Инж.Георги И.Вълков“ гр. Луковит отбелязаха седмицата на ненасилието и тормоза . Във връзка с планирана дейност по европейският проект Еразъм+ T.A.L.E.S (Teaching About Life And Emotional Skills) с учениците беше проведен тренинг- семинар по въпроса за тормоза и насилието върху деца. Педагогическият съветник госпожа Йорданка Василева и госпожа Габриела Пейчева- координатор на проекта въведоха темата по интересен и забавен начин . Презентираното съдържание се приложи в играта „Стани богат“ , в която всички въпроси бяха свързани с темата за насилието и тормоза. Неслучайно тези дейности се проведоха на 16 Ноември- денят на толерантността. С ролеви игри за справяне с агресията в ежедневието учениците демонстрираха емпатични отношения помежду си, научиха как да се справят с негативните емоции, да ги направляват в правилната посока, разбраха как да бъдат по-добри. Приказките винаги са били в помощ при възпитанието на децата. С тяхна помощ можем да преборим и агресията. такъв пример е тази ролева игра за креативност. В нея децата са разделени по двойки и всяка от тях получава картинка с герои от приказки: например, Пепеляшка и Мащехата, Вълкът и Червената шапчица и др. Всяка двойка трябва да получи по двама герои – един добър и един лош. Целта е децата да представят героите си по различен начин от този в приказката. Например, мащехата се държи добре с Пепеляшка, вълкът помага на Червената шапчица и др. С помощта на тази игра не само се стимулира детската креативност, но им се показва, че винаги могат да реагират спокойно и да помогнат, вместо да избират пътят на агресията.

„Да решим конфликтите без насилие“Тази ролева игра изисква около 20 минути време. Не са необходими допълнителни материали, а само достатъчно пространство, в което децата да се себеизразяват. Децата се разделят на 4-ри групи. Всяка група трябва да представи без думи, а с мимики и жестове случаи на насилие, които познава. Другите, които не показват в дадения момент, трябва да познаят и обяснят. След това всяка група трябва да предложи решение на дадения конфликт без да се използва насилие.

Агресията е част от живота ни и това няма как да бъде променено. Можем да променим обаче нашата собствена реакция към нея. Можем да изберем да не я провокираме, да не я следваме сляпо, както и да научим децата си да се справят с нея, без да ги ограничаваме. Защото силните личности са не онези, които използват насилие и агресия, за да се докажат, а тези, които отвръщат на агресията със спокойствие и добрина..

 {youtube}IwAR3UA0q5nJ_7Te4QAXZH2rn9DGTn6dcpnM0Vlw4aOFQ64nDOo3V_h9CfDq0{/youtube}