Проект „Teaching About Life and Emotional Skills“ по Програма „ЕРАЗЪМ+“

124399561 811488316313630 2071188537379489668 nНУ „Инж. Георги Иванов Вълков“ сключи договор 2020-1-LT01-KA229-077876_6

с „Център за развитие на човешките ресурси“

Проект „Teaching About Life and Emotional Skills“ по Програма „ЕРАЗЪМ+“

Начално училище “Инж.Георги И.Вълков“ започна работа по втори проект  „T.A.L.E.S по програма „ЕРАЗЪМ+“ за период от две години - 2020-2022. Името е съкращение от „Teaching About Life and Emotional Skills“ и означава: „Преподаване за живота и емоционалните умения “. Той се прилага като част от инициативата „Еразъм+“ и се финансира от Европейския съюз. Участват общо 6 училища: от България, Гърция, Румъния, Сърбия и Турция, като училището в Литва е координатор на проекта.

Факт е, че детската литература помага на малките ученици  да разберат какво означава да бъдат хора и да разберат света около тях, а приказките осигуряват начини  да се получат важни послания. Въпреки, че има някои теми в приказките, които са нереалистични, общият ефект е положителен и предлага основни елементи за развитието на децата. Въз основа на интерпретацията на C. Jung, традиционните приказки учат  как  да се справят с основните човешки конфликти, желания и взаимоотношения по здравословен начин. Придобиването на тези умения в крайна сметка може да повлияе на здравето на учениците, качеството на техния живот или дори да повлияе на техните ценности и вярвания в бъдеще. Друг добре установен факт е, че психичното здраве и благосъстоянието са важни въпроси за всички преподаватели, които са на  първата линия в образоването на своите ученици. Редица изследвания показват, че всеки пети човек живее с някакво психично разстройство или заболяване, докато депресията или агресията са постоянно нарастващ проблем. Доказано е, че здравословното социално, емоционално и поведенческо развитие на учениците може да премахне бариерите пред  ученето, така че общото благосъстояние на учениците, семействата и училищния персонал може да бъде подобрено. Ето защо този проект идва в отговор  за справяне с такива проблеми с психичното здраве, използвайки  езиковия жанр на приказките като средство за това. По време на двугодишната програма учениците ще  изпълняват шест 3-месечни подпроекта, занимаващи се с проблеми на психичното здраве. Резултатите от тяхната работа ще бъдат представени по време на пътуванията в чужбина. Същността на проекта се съдържа и в съкращението му, където „ПРИКАЗКИ“ се отнася до учениците, а пълното заглавие „Преподаване за живота и емоционалните умения“ се отнася до учителите.