R.I.V.E.R.S

10От самото начало платформата eTwinning играе важна роля за установяване на сътрудничеството между членовете на нашия проект, както учители, така и ученици. На 20.09.2020 г. стартирахме eTwinning проекта  R.I.V.E.R.S, който  бе основан от българския и словенския координатори . И двата екипа бяха отговорни за управлението на проекта, създаването на страниците и подпомагането на партньорите, които не бяха достатъчно опитни в използването на платформата eTwinning. Можете да видите всички задачи и материалите, качени в проекта, ако посетите началната му страница

 https://twinspace.etwinning.net/123302/pages/page/1095596

Повечето страници и дейностите са публични, така че повече хора имат достъп до тях, но за тези, които не са, можете да посетите Twinspace на проекта като гост, като използвате потребителското име „Rivers.guest“ и паролата „rivers2020*“ . Още видеоклипове относно уроци и материали за eTwinning можете да намерите в нашия канал в YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCBRyOzbww89Rqnq5JONamDg).

 По време на проекта бяха разработени съвместни дейности с участието както на учениците, които бяха добавени като членове, но също така и за техните семейства или други хора, които се интересуват от него. Създаването на уеб страница на проекта беше възложено на гръцкия екип. http://parouden.sites.sch.gr/rivers/index.html?fbclid=IwAR0EAs9hTt6mAJNyQjRVi9FPffkCZtunKQijZ5G8LY6H-4S1eyPCKUYi35w

Сайтът е създаден на езиците на всички партньори и включва различни раздели относно информация за всяко участващо училище, като предоставя връзки към техните официални уеб страници, крайните продукти на проекта и връзки към медиите за пресата, целящи да улеснят навигацията за всички посетители и следователно дифузията да е  по-ефективна. Уеб страницата на проекта е създадена през септември 2020 г. и ще бъде достъпна за всички, които се интересуват след края на проекта през август 2022 г.