НУ „Инж. Георги И. Вълков“ започна работа по нов ЕРАЗЪМ+ проект R.I.V.E.R.S

1

 

Начално училище“Инж.Георги И.Вълков“ започна работа по нов ЕРАЗЪМ+ проект R.I.V.E.R.S  (Rivers Introduce Valuable Environmental Reaction and Sustainability) 2020-2022, включващ сътрудничество за иновации и обмен на добри практики Ключова дейност 229, финансиран от Европейския съюз. Координатор на проекта е българското училище, а партньорите са училища от Гърция, Литва, Португалия, Словакия и Литва.  Два от ключовите въпроси, засягащи световната образователна общност през последните години, са изменението на климата и липсата на такива иновации в образователните системи, които не са в състояние да подготвят нашите ученици за бързо променящата се технология. Проектът се опитва да разгледа тези две теми. С различни мултикултурни дейности ще се стимулира любопитството на учениците и ще  ги мотивираме да изследват иновативни подходи за решаване на проблеми и справяне с проблемите на околната среда. Основната идея на проект  R.I.V.E.R.S. ще бъде „Побратимяване на нашите реки“.  В действителност обаче проектът ще се реализира по две образователни оси, както следва:

* Ос на учениците: Околна среда, устойчивост, енергия, воден цикъл

* Ос на учителите (тройна):

А) Справяне с интеграцията на малцинствата в местните училищни системи.

Б) Обсъждане на резултатите от PISA за всяка държава и начини за подобряване на позицията на всяка държава.

В) Запознаване с „Designathon“, съвременен, иновативен метод на преподаване, основан на модел на конструктивизъм и Информатика. Той идва от Холандия и неговата мисия е да разгърне креативността на децата. Преподаването с тази техника  също така ще даде на учениците възможност да подобрят представянето по ключови предмети като математика, наука и грамотност,  които нашите училища подчертават според показателите на PISA. Използвайки метода Designathlon, ще се даде възможност на учителите да изпробват новия стил на преподаване, но в същото време ще даде на учениците възможност да подобрят представянето си и да придобият нови и необходими знания за проблемите на околната среда.   По време на двугодишната програма учениците  ще реализират шест 3-месечни подпроекта, занимаващи се с екологични проблеми.  Резултатите от тяхната работа ще бъде представена по време на LTT дейностите и пътуванията в чужбина.

  • България: Местна екосистема, реки, училище, общност.
  • Литва: Управление на природните ресурси / Интензивни форми на експлоатация на природните ресурси
  • Гърция: Енергиен проблем – Еко / Енергиен отпечатък в училище и у дома
  • Португалия: Концепцията за опазване на екосистемите на природната среда
  • Словакия: Околната среда като източник на вдъхновение и диалог
  • Хърватия: Антропогенна среда – параметри и деградация – Околна среда и комуникация

Всички дейности са насочени както към нуждите на учителите, така и на учениците. Например проектите, които ще бъдат изпълнени

Планирани са няколко международни семинара, които да разработят едновременно новия иновативен метод на преподаване (Designathlon), резултатите от тестовете PISA, както и темите за околната среда. Един от семинарите ще се проведе от експертите по метода Designathlon в началото на проекта в България, с финансиране от бюджета за управление на проекта.

Семинарите ще бъдат насочени към по-широка образователна общност, а участниците ще получат официални документи като мотивация за обогатяване на портфолиото им.

Платформата Etwinning ще бъде от съществено значение за изпълнението на нашия проект RIVERS, насочен главно към съчетаване на физическа мобилност с виртуална комуникация , като също така всяка LTT мобилност е неразделна част от нашия паралелен e Twinning проект.

Чрез подхода „Побратимяване  на нашите реки“ планираме да ангажираме  местните общини, като поканим техни представители да учавстват в събития за всяка държава, така че целият  проект да се превърне в голямо културно събитие за цялото население в нашите региони, максимизиране на медийното отразяване за популяризиране на европейския аспект на проекта и идеалите на инициативата Еразъм +.  Опитът и резултатите от семинарите ще бъдат публикувани в кратки електронни книги, които ще бъдат разпространявани по  всеки възможен начин и във възможно най-много образователни сайтове в участващите държави.