Banner link

Проекти

Banner link

Национална програма „Иновации в действие“

  12

От 04.05.2023 г. до 05.05.2023 г. се проведе мобилност по програма „Иновации в действие“ по Национална програма „Иновации в действие“, Модул – 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“

Педагогически специалисти от НУ „Инж. Вълков“, гр. Луковит посетиха Основно училище „Пейо Яворов“, гр. Бургас. Те имаха възможност да наблюдават интердисциплинарен урок с прилагане на проектно-базирано обучение на тема „Вчера, днес и завинаги българи“, Запознаха се с иновацията „Учене чрез изкуство“ и с учебните програми, които прилагат във факултативните учебни часове.