Проект R.I.V.E.R.S.

Стартираха дейностите по втората част – С2 Природни ресурси по проект RIVERS, Еразъм+

Начално училище „Инж. Георги И. Вълков“ стартира дейностите по втората част – С2 Природни ресурси по проект RIVERS, Еразъм+

Рециклирането е един от най-добрите начини да окажем положително влияние на света, в който живеем. То е важно както за околната среда, така и за самите нас. Количеството боклук, което произвеждаме, се увеличава с бързи темпове, затова е необходимо да действаме бързо. Освен това промишлеността в днешно време е огромна и ние всички сме затрупани от нови и нови предмети, които искаме да имаме.

Учениците от 4а и 4б клас се включиха активно в тази дейност. Госпожа Габриела Пейчева организира урок - беседа с учениците. С помощта на интересни ресурси и презентация преподавателят ги запозна с видовете отпадъчни материали, които подлежат на рециклиране, с местата „депата“, където това се случва както и ползата от рециклирането като дейност. Интересни мнения и предложения представиха някои ученици за това, какво можем да използваме от материал, който вече не ни е нужен и как отпадъчен материал да използваме полезно. Учениците заедно формираха основните причини за рециклирането.

1. Рециклирането спестява енергия.

2. Рециклирането намалява сметищата.

3. Рециклирането запазва нашите ресурси и защитава дивата природа.

4. Рециклирането е добро за икономиката.

5. Рециклирането помага за справянето с климатичните проблеми.

Учениците от двата четвърти класа организираха творческа работилница, наречена „Изкуство от отпадъчни материали“. Под ръководството на техните учители госпожа Ани Нейкова и госпожа Калинка Калчева с много желание, сръчност и любов изработиха уникати от рециклирани материали. Впечатляващи с неповторимостта и разнообразието си бяха картичките, цветята и предметите, сътворени от трудолюбивите детски ръце.

Като втора дейност по проект R.I.V.E.R.S. програма Еразъм+, КД 229. беше възложено на третите и четвъртите класове да рисуват рисунки на тема „Моят екологичен град“ . Учениците рисуваха с голям ентусиазъм. Претвориха с лист и бои мечтите си за по-красив и по- чист град. Някои от тях нарисуваха своя „Град на бъдещето“. Дейността беше изпълнена с голямо желание и хъс от страна на учениците. Най- добрите творби бяха оценени и бяха включени в изложба в училището.

Отличените ученици са:

 • Мелинда Красимирова, Еми Тошкова, Нихал Димчева от 3а клас, с класен ръководител г-жа Василена Димитрова;
 • Юлия Радославова от 3б клас, с класен ръководител г-жа Пенка Йотова;
 • Виктория Господинова от 3в клас, с класен ръководител г-жа Силвия Петкова;
 • От 4а клас Валенсио Вихъров и Валентина Николова, с класен ръководител Ани Нейкова показаха по иновативен начин виждането си за родния град,
 • Анжела Бориславова и Николета Костова от 4б клас под ръководството на своя класен ръководител г-жа Калинка Калчева, със своите рисунки направиха едно своеобразно пътешествие в бъдещето.

Последната от предвидените дейности от втората мобилност С2 по проект R.I.V.E.R.S. програма Еразъм+ КД 229 беше изучаване на защитени растения и животни от Червената книга. Госпожа Петя Вълчанова и 2б клас в продължение на седмица организираха пътешествие със защитените растения и животни на България, записани в Червената книга. Червената книга на Република България със защитените видове растения, гъби, животни и местообитания предизвика интереса на децата. Животните и растенията са природно богатство, което те опознаха, обикнаха и разбраха как да опазват. Много животински и растителни видове са пред изчезване. Списъкът им се пази в Червената книга. Беше проведен интегриран урок по темата. В резултат на общите усилия учениците изработиха лапбук. Освен интересна информация за местообитанията им и нуждата от опазването им, учениците научиха с какво се хранят животните и птиците. Най-много оживление сред второкласниците предизвика прослушването на различните звуци, които птиците издават –при търсене на партньор, при тревога, в полет.

Четвъртокласниците от 4б клас с ръководител Калинка Калчева също проведоха занимания за защитените птици и лечебните растения в района на Луковит. Всеки ученик беше намерил информация за застрашено животно и растение. Към всяка информация имаше снимка или направена от тях илюстрация. Те направиха нов прочит на книгата, сравнявайки новото издание с това от преди 20 години. Беше обърнато внимание на модела на представяне на всеки вид, новите категории на застрашеност и любопитни факти за защитените видове скален орел, ливаден дърдавец, лешояд, видра, прилепи, пъстрия пор, рис и сухоземна костенурка, кафявата мечка и др. Учениците споделиха своите виждания за причините за загубата на биологични видове и начините за тяхното опазване. Изводът е, че трябва да внимаваме, защото нашата безотговорност може да доведе до безвъзвратното изчезване на много животински видове.

Втората част от беседата бе посветена на лечебните растения. Учениците научиха, че България е една от водещите страни по износ на билки в света – нареждайки се на 4-то място. Разпознаха част от растенията, които са срещали в природата и са брали със своите родители – коприва, бъз и други, научиха повече за полезните им свойства и употребата им за лечение на различни заболявания. Учениците с интерес записаха страници в Интернет, на които ще могат да продължат да четат повече за растенията и животните в България, за да могат да ги разпознават и при разходките си сред природата. Учениците достигнаха до извода, че от всички нас зависи опазването на природата. С помощта на класния ръководител беше изработена Червена книга - ученически вариант със защитени видове растения и животни.

Сърфирам безопасно

 

148096934 10221143382347031 8053780211364503524 n

Днес се отбелязва Международният ден за безопасен интернет. Той се организира за първи път през 2004 г. по инициатива на Европейската мрежа на центровете за безопасен интернет „ИнСейф“, действаща в рамките на програмата на Европейската комисия „Безопасен интернет“. На този ден в над 110 страни по света се организират хиляди мероприятия с цел да се повиши осведомеността на милиардите интернет потребители за културното общуване в мрежата, както и за възможните опасности онлайн. Екипът, участващ в действащите Еразъм+ проекти от НУ“Инж.Георги И.Вълков“ се включи в инициативата като обмени опит и ресурси в областта на интернет безопасността на учениците. Образователните семинари по темата информираха учениците как да разпознават фалшивите новини в интернет, рисковете, които носят и как да се предпазват. Преподавателите акцентираха върху теми, свързани с кражби или злонамерени опити за придобиване на лични данни. Учениците гледаха образователни вида и дискутираха темите, включвайки се в разнообразни дейности: ползи и вреди от интернет, за какво се използва интернет, как да разпознаят фалшива информация, кибер полиция, търсачки за деца, кибер тормоз, защита на личните данни и правила за безопасен интернет.

R.I.V.E.R.S

10От самото начало платформата eTwinning играе важна роля за установяване на сътрудничеството между членовете на нашия проект, както учители, така и ученици. На 20.09.2020 г. стартирахме eTwinning проекта  R.I.V.E.R.S, който  бе основан от българския и словенския координатори . И двата екипа бяха отговорни за управлението на проекта, създаването на страниците и подпомагането на партньорите, които не бяха достатъчно опитни в използването на платформата eTwinning. Можете да видите всички задачи и материалите, качени в проекта, ако посетите началната му страница

 https://twinspace.etwinning.net/123302/pages/page/1095596

Повечето страници и дейностите са публични, така че повече хора имат достъп до тях, но за тези, които не са, можете да посетите Twinspace на проекта като гост, като използвате потребителското име „Rivers.guest“ и паролата „rivers2020*“ . Още видеоклипове относно уроци и материали за eTwinning можете да намерите в нашия канал в YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCBRyOzbww89Rqnq5JONamDg).

 По време на проекта бяха разработени съвместни дейности с участието както на учениците, които бяха добавени като членове, но също така и за техните семейства или други хора, които се интересуват от него. Създаването на уеб страница на проекта беше възложено на гръцкия екип. http://parouden.sites.sch.gr/rivers/index.html?fbclid=IwAR0EAs9hTt6mAJNyQjRVi9FPffkCZtunKQijZ5G8LY6H-4S1eyPCKUYi35w

Сайтът е създаден на езиците на всички партньори и включва различни раздели относно информация за всяко участващо училище, като предоставя връзки към техните официални уеб страници, крайните продукти на проекта и връзки към медиите за пресата, целящи да улеснят навигацията за всички посетители и следователно дифузията да е  по-ефективна. Уеб страницата на проекта е създадена през септември 2020 г. и ще бъде достъпна за всички, които се интересуват след края на проекта през август 2022 г.

НУ „Инж. Георги И. Вълков“ започна работа по нов ЕРАЗЪМ+ проект R.I.V.E.R.S

1

 

Начално училище“Инж.Георги И.Вълков“ започна работа по нов ЕРАЗЪМ+ проект R.I.V.E.R.S  (Rivers Introduce Valuable Environmental Reaction and Sustainability) 2020-2022, включващ сътрудничество за иновации и обмен на добри практики Ключова дейност 229, финансиран от Европейския съюз. Координатор на проекта е българското училище, а партньорите са училища от Гърция, Литва, Португалия, Словакия и Литва.  Два от ключовите въпроси, засягащи световната образователна общност през последните години, са изменението на климата и липсата на такива иновации в образователните системи, които не са в състояние да подготвят нашите ученици за бързо променящата се технология. Проектът се опитва да разгледа тези две теми. С различни мултикултурни дейности ще се стимулира любопитството на учениците и ще  ги мотивираме да изследват иновативни подходи за решаване на проблеми и справяне с проблемите на околната среда. Основната идея на проект  R.I.V.E.R.S. ще бъде „Побратимяване на нашите реки“.  В действителност обаче проектът ще се реализира по две образователни оси, както следва:

* Ос на учениците: Околна среда, устойчивост, енергия, воден цикъл

* Ос на учителите (тройна):

А) Справяне с интеграцията на малцинствата в местните училищни системи.

Б) Обсъждане на резултатите от PISA за всяка държава и начини за подобряване на позицията на всяка държава.

В) Запознаване с „Designathon“, съвременен, иновативен метод на преподаване, основан на модел на конструктивизъм и Информатика. Той идва от Холандия и неговата мисия е да разгърне креативността на децата. Преподаването с тази техника  също така ще даде на учениците възможност да подобрят представянето по ключови предмети като математика, наука и грамотност,  които нашите училища подчертават според показателите на PISA. Използвайки метода Designathlon, ще се даде възможност на учителите да изпробват новия стил на преподаване, но в същото време ще даде на учениците възможност да подобрят представянето си и да придобият нови и необходими знания за проблемите на околната среда.   По време на двугодишната програма учениците  ще реализират шест 3-месечни подпроекта, занимаващи се с екологични проблеми.  Резултатите от тяхната работа ще бъде представена по време на LTT дейностите и пътуванията в чужбина.

 • България: Местна екосистема, реки, училище, общност.
 • Литва: Управление на природните ресурси / Интензивни форми на експлоатация на природните ресурси
 • Гърция: Енергиен проблем – Еко / Енергиен отпечатък в училище и у дома
 • Португалия: Концепцията за опазване на екосистемите на природната среда
 • Словакия: Околната среда като източник на вдъхновение и диалог
 • Хърватия: Антропогенна среда – параметри и деградация – Околна среда и комуникация

Всички дейности са насочени както към нуждите на учителите, така и на учениците. Например проектите, които ще бъдат изпълнени

Планирани са няколко международни семинара, които да разработят едновременно новия иновативен метод на преподаване (Designathlon), резултатите от тестовете PISA, както и темите за околната среда. Един от семинарите ще се проведе от експертите по метода Designathlon в началото на проекта в България, с финансиране от бюджета за управление на проекта.

Семинарите ще бъдат насочени към по-широка образователна общност, а участниците ще получат официални документи като мотивация за обогатяване на портфолиото им.

Платформата Etwinning ще бъде от съществено значение за изпълнението на нашия проект RIVERS, насочен главно към съчетаване на физическа мобилност с виртуална комуникация , като също така всяка LTT мобилност е неразделна част от нашия паралелен e Twinning проект.

Чрез подхода „Побратимяване  на нашите реки“ планираме да ангажираме  местните общини, като поканим техни представители да учавстват в събития за всяка държава, така че целият  проект да се превърне в голямо културно събитие за цялото население в нашите региони, максимизиране на медийното отразяване за популяризиране на европейския аспект на проекта и идеалите на инициативата Еразъм +.  Опитът и резултатите от семинарите ще бъдат публикувани в кратки електронни книги, които ще бъдат разпространявани по  всеки възможен начин и във възможно най-много образователни сайтове в участващите държави.