Обществена поръчка

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА  ПРОЦЕДУРА  ПО ЧЛ.14, АЛ.4, Т.2 ОТ ЗОП

 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ ЗА НУЖДИТЕ

НА НУ „ИНЖ. ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЪЛКОВ” ГР. ЛУКОВИТ

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018Г.

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

И ПРЕРАБОТЕНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

 

ДЕКЛАРАЦИИ ОТ ЗОП

ДЕКЛАРАЦИИ ОТ ЗОП

ДЕКЛАРАЦИИ ОТ ЗОП

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР

ПРОТОКОЛ

Отговор на въпрос 1

СЪОБЩЕНИЕ