3 декември - Международният ден на хората с увреждания

По случай 3 декември - Международният ден на хората с увреждания в ПУИ"Стефан Василев"-Свиленград беше тържествено открита " Хлебна къща"с детско музикално шоу "Хляб от любов". Директорът на дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките“в МОН, г-жа Пенка Иванова,  поздрави присъстващите и прочете поздравителен адрес от името на прф.Тодор Танев-Министър на образованието и науката.

На събитието присъстваха и други гости от МОН, от РИО в няколко области, университетски преподаватели, директори на училища, и др.

  Божидарка Василева-директор на НУ"Инж. Вълков", гр.Луковит и група учители от училището също участваха в тържествата посветени на празника.

На следващия ден участниците в събитието имаха възможността да посетят помощно училище в гр.Одрин, Република Турция и да наблюдават хлебна терапия, като част от арт-терапия.Проведоха се разговори с колегите от Одрин за професионалното образование на децата със СОП и тяхната социална реализация на трудовия пазар.