Професионалния празник на Българската полиция

 В навечерието на Професионалния празник на Българската полиция - 8 ноември,  ученици от ІV клас в НУ”Инж.Вълков”  посетиха сградата на Районно полицейско управление, гр.Луковит  в рамките на "Ден на отворените врати".  Гостите имаха възможност от близо да разгледат приемните помещения в Управлението, полицейския автомобил и да се срещнат с полицай. 

           Децата се запознаха с един от служителите, който им показа отличителните знаци на униформата на полицая, полицейската карта за легитимация; демонстрира различни помощни средства – радиостанция, белезници, палка и служебно оръжие - пистолет; щит и полицейска каска, които се използват при потушаване на масови безредици.

           Инспектор Детска педагогическа стая – г-жа Пенка Гражданска по график  представя пред учениците от  училището различни теми от Програмата за работа на полицията в училищата, съобразени с възрастта и потребностите на децата.