Трети март е една от най-светлите и свещени дати в българската история

Трети март е една от най-светлите и свещени дати в българската история. Това е денят на Освобождението на България от турско робство, на възстановената българска държавност. С подписването на Санстефанския мирен договор на 3 март 1878 г. България отново възкръсва на европейската политическа карта.

На този ден се прекланяме пред подвига на хилядите войни, отдали живота си в името на България. Изразяваме своята почит към всички знайни и незнайни родолюбиви българи, допринесли за Освобождението.

Празникът беше отбелязан подобаващо в НУ”Инж.Вълков”,  град Луковит. Дух на национална гордост и патриотизъм внесе в сърцата на малките ученици  програмата, подготвена от  деца в ІV клас, под ръководството на г-жа Габриела Пейчева и г-жа Иванка Кирилова. Беше представена презентация, представяща героичните събития, предшествали Освобождението на България . Децата рецитираха стихотворения, посветени на Родината, на героите и паметните боеве,на Деня на свободата.