150 години безсмъртие на Апостола на свободата

 

11В НУ „Инж. Георги Ив. Вълков“ днешният ден, посветен на подвига и саможертвата на един от най-преданите и честни синове на България – Васил Левски започна с тържествено радиопредаване, подготвено от третокласниците под ръководството на Цветанка Томова, Пелагия Манчева и учениците от ФУЧ „Весели гласчета“ с ръководител Ани Нейкова. Участниците в радиопредаването  с преклонение и ентусиазъм рецитираха стихове и пяха песни, посветени на Апостола на свободата.

Тематични образователни табла, свързани с живота и делото на великия българин изработиха учениците от ГЦОУД 1. а, б клас с ръководител Екатерина Иванова, 2. а  и 3. б клас под ръководството на техните класни ръководители: Калинка Калчева и Пелагия Манчева.

Учениците от ГЦОУД  2. а, в клас, с учител Силвия Николова, взеха участие в урок по родолюбие и изработиха постер за Апостола, в който използваха някои от  мислите на Левски: "Ако спечеля, печели цял народ - ако загубя, губя само себе си!" "И не забравяйте -  времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме."

В часа на класа учениците от 4. а клас с класен ръководител Еленка Стефанова направиха виртуална разходка в музея на Васил Левски в гр .Карлово. Четоха незабравими мисли и цитати на Апостола. Силвестър Кунев рецитира стихотворението "Обесването на Васил Левски" от Христо Ботев.

Николета Николаева, учител в ГЦОУД 4.б клас, проведе с четвъртокласниците тематична беседа за живота на младия Васил Иванов Кунчев. Учениците участваха в решаването на кръстословица, посветена на Дякона и изработиха книгоразделител с неговия образ. 

В памет на Апостола на българската свобода -  Васил Левски,  учениците от групата за ЦОУД 4. а клас, с учител Пламенка Димитрова гледаха презентация и попълниха работен лист, посветен на делото на великия българин, решаваха кръстословица и изработиха картички за Апостола.