16 ноември - Денят на толерантността и тази година бе отбелязан в НУ „Инж.Вълков” с тържество

16 ноември - Денят на толерантността и тази година  бе отбелязан в НУ „Инж.Вълков” с  тържество, на което присъстваха всички ученици, учителите и родители. Участие в празника взеха децата от СИП”Ромски фолклор” с ръководител Силвия Христова и вокална група „Весели гласчета” с ръководител Габриела Пейчева.

Програмата започна с презентация на тема „Какво е толерантност”, представена от педагогическия съветник  Йорданка Иванова и продължи с изявите на учениците. Те говориха за толерантността, рецитираха стихове за приятелството и търпимостта  между различните етноси, пяха  и танцуваха. Чрез  драматизация на разказа „Куклата” демонстрираха какви трябва да бъдат взаимоотношенията между поколенията и как е редно да се отнасяме към хората с увреждания.


Участниците в тържеството получиха от публиката заслужени ръкопляскания за прекрасното представяне.