г-жа Пенка Гражданска – инспектор ДПС към РУП, гр. Луковит проведе с учениците от ІІІ”а”, ІІІ”б” и ІІІ”в” клас в НУ”Инж .Вълков” беседа на тема „Вандализъм”

На 12.11.2013г. г-жа Пенка Гражданска – инспектор ДПС към РУП, гр. Луковит проведе с учениците от ІІІ”а”, ІІІ”б” и ІІІ”в” клас в НУ”Инж .Вълков” беседа на тема „Вандализъм”. Децата бяха поканени в сградата на Полицията, където освен с информация по темата се запознаха с един от служителите – мл.полицейски инспектор Любомир Йолов. Той им разказа за професията си, показа какви са отличителните знаци на полицая, демонстрира различни полицейски помощни средства – белезници, палка и служебно оръжие - пистолет; щит и полицейска каска, които се използват при потушаване на масови безредици.

Децата слушаха с огромен интерес, а след срещата много от момчетата, а и някои момичета споделиха желанието си да работят като полицаи, когато пораснат.