Начално училище „Инж. Георги И. Вълков“ стартира дейностите по втората част – С2 Природни ресурси по проект RIVERS, Еразъм+

Начално училище „Инж. Георги И. Вълков“ стартира дейностите по втората част – С2 Природни ресурси по проект RIVERS, Еразъм+

Рециклирането е един от най-добрите начини да окажем положително влияние на света, в който живеем. То е важно както за околната среда, така и за самите нас. Количеството боклук, което произвеждаме, се увеличава с бързи темпове, затова е необходимо да действаме бързо. Освен това промишлеността в днешно време е огромна и ние всички сме затрупани от нови и нови предмети, които искаме да имаме.

Учениците от 4а и 4б клас се включиха активно в тази дейност. Госпожа Габриела Пейчева организира урок - беседа с учениците. С помощта на интересни ресурси и презентация преподавателят ги запозна с видовете отпадъчни материали, които подлежат на рециклиране, с местата „депата“, където това се случва както и ползата от рециклирането като дейност. Интересни мнения и предложения представиха някои ученици за това, какво можем да използваме от материал, който вече не ни е нужен и как отпадъчен материал да използваме полезно. Учениците заедно формираха основните причини за рециклирането.

1. Рециклирането спестява енергия.

2. Рециклирането намалява сметищата.

3. Рециклирането запазва нашите ресурси и защитава дивата природа.

4. Рециклирането е добро за икономиката.

5. Рециклирането помага за справянето с климатичните проблеми.

Учениците от двата четвърти класа организираха творческа работилница, наречена „Изкуство от отпадъчни материали“. Под ръководството на техните учители госпожа Ани Нейкова и госпожа Калинка Калчева с много желание, сръчност и любов изработиха уникати от рециклирани материали. Впечатляващи с неповторимостта и разнообразието си бяха картичките, цветята и предметите, сътворени от трудолюбивите детски ръце.

Като втора дейност по проект R.I.V.E.R.S. програма Еразъм+, КД 229. беше възложено на третите и четвъртите класове да рисуват рисунки на тема „Моят екологичен град“ . Учениците рисуваха с голям ентусиазъм. Претвориха с лист и бои мечтите си за по-красив и по- чист град. Някои от тях нарисуваха своя „Град на бъдещето“. Дейността беше изпълнена с голямо желание и хъс от страна на учениците. Най- добрите творби бяха оценени и бяха включени в изложба в училището.

Отличените ученици са:

  • Мелинда Красимирова, Еми Тошкова, Нихал Димчева от 3а клас, с класен ръководител г-жа Василена Димитрова;
  • Юлия Радославова от 3б клас, с класен ръководител г-жа Пенка Йотова;
  • Виктория Господинова от 3в клас, с класен ръководител г-жа Силвия Петкова;
  • От 4а клас Валенсио Вихъров и Валентина Николова, с класен ръководител Ани Нейкова показаха по иновативен начин виждането си за родния град,
  • Анжела Бориславова и Николета Костова от 4б клас под ръководството на своя класен ръководител г-жа Калинка Калчева, със своите рисунки направиха едно своеобразно пътешествие в бъдещето.

Последната от предвидените дейности от втората мобилност С2 по проект R.I.V.E.R.S. програма Еразъм+ КД 229 беше изучаване на защитени растения и животни от Червената книга. Госпожа Петя Вълчанова и 2б клас в продължение на седмица организираха пътешествие със защитените растения и животни на България, записани в Червената книга. Червената книга на Република България със защитените видове растения, гъби, животни и местообитания предизвика интереса на децата. Животните и растенията са природно богатство, което те опознаха, обикнаха и разбраха как да опазват. Много животински и растителни видове са пред изчезване. Списъкът им се пази в Червената книга. Беше проведен интегриран урок по темата. В резултат на общите усилия учениците изработиха лапбук. Освен интересна информация за местообитанията им и нуждата от опазването им, учениците научиха с какво се хранят животните и птиците. Най-много оживление сред второкласниците предизвика прослушването на различните звуци, които птиците издават –при търсене на партньор, при тревога, в полет.

Четвъртокласниците от 4б клас с ръководител Калинка Калчева също проведоха занимания за защитените птици и лечебните растения в района на Луковит. Всеки ученик беше намерил информация за застрашено животно и растение. Към всяка информация имаше снимка или направена от тях илюстрация. Те направиха нов прочит на книгата, сравнявайки новото издание с това от преди 20 години. Беше обърнато внимание на модела на представяне на всеки вид, новите категории на застрашеност и любопитни факти за защитените видове скален орел, ливаден дърдавец, лешояд, видра, прилепи, пъстрия пор, рис и сухоземна костенурка, кафявата мечка и др. Учениците споделиха своите виждания за причините за загубата на биологични видове и начините за тяхното опазване. Изводът е, че трябва да внимаваме, защото нашата безотговорност може да доведе до безвъзвратното изчезване на много животински видове.

Втората част от беседата бе посветена на лечебните растения. Учениците научиха, че България е една от водещите страни по износ на билки в света – нареждайки се на 4-то място. Разпознаха част от растенията, които са срещали в природата и са брали със своите родители – коприва, бъз и други, научиха повече за полезните им свойства и употребата им за лечение на различни заболявания. Учениците с интерес записаха страници в Интернет, на които ще могат да продължат да четат повече за растенията и животните в България, за да могат да ги разпознават и при разходките си сред природата. Учениците достигнаха до извода, че от всички нас зависи опазването на природата. С помощта на класния ръководител беше изработена Червена книга - ученически вариант със защитени видове растения и животни.