Ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия.

1На 15 ноември 2020 година международната общественост ще отбележи Деня за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. 

С резолюция на Асамблеята на ООН от 26 октомври 2005 г. за повишаване безопасността на движението по пътищата, в целия свят се отправя призив към правителствата всяка трета неделя на месец ноември да бъде Ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Ежегодно хиляди семейства в България са попарени от загубата или осакатяването на свои близки.Жестоко е, че много често това са деца.Ако понякога възрастните са пострадали не заради свои, а чужди грешки и безотговорност, то вината за страданията на децата е у нас-родители, учители,граждани. Нека всички отдадем почит към жертвите на катастрофи и обещаем да бъдем внимателни и отговорни!

Във връзка с Деня на възпоменанието на жертвите от пътнотранспортни произшествия, с учениците от НУ“Инж.Г.Ив.Вълков“ бяха проведени беседи в часа на класа на тема „Безопасно движение“. Обявен беше конкурс за рисунка на тема „Движа се безопасно“. С най-хубавите рисунки беше оформен кът в коридора на училището.

Безопасността на движението е споделена отговорност. Нека обединим усилия в името на живота и всеки от нас даде своя принос!