Mеждународната седмица за пътна безопасност, под надслов “Да опазим пешеходците”

Във връзка с международната седмица за пътна безопасност, под надслов “Да опазим пешеходците” по инициативата  на Организацията на обединените нации и с подкрепата на Европейската комисия от 6 до 9 май в НУ”инж. Г. Ив. Вълков”, гр. Луковит бяха проведени разнообразни мероприятия. 

Г-жа К. Калчева – Председател на УК по БДП, припомни на учениците от ІІІ и ІV клас правилата за безопасно движение по пътя чрез презентациите „Правила за движение по улиците”, „Пътно движение” и филмчето „Пътните знаци”. 
Организиран беше конкурс за рисунка под надслов „ Аз съм пешеходец. Спазвам правилата за безопасно движение”. Наградени бяха следните участници:


І място – Памела Серафимова Лакова – ІV „а” клас
ІІ място – Персиян Стойков Петков – ІV „а” клас
ІІІ място – Синдия Симеонова Иванова – ІV „а” клас
С рисунките от конкурса беше направена изложба в коридора на училището.
Класните ръководители запознаха  четвъртокласниците  с начините за обезопасяване района на училището – пътни знаци „Внимание! Деца! „ и ограничители на скоростта тип „легнал полицай” по ул. „Кирил и Методий”, проведе се урок по безопасно пресичане на улицата.
С тези  мероприятия отново се обърна внимание на учениците за безопасността на пешеходното движение,  за пореден път се разясни как да се движат и пресичат безопасно улиците и как да изберат най-безопасен маршрут от дома до училище и обратно с цел опазване здравето и живота им.