Нормативни документи

Прикачени файлове
Политика за техническите и организационни мерки за защита на личните данни [2.63Мб]
Публикувано Сряда, 03 февруари 2021 от администратор
Политика за защита на личните данни за видеонаблюдение [8.47Мб]
Публикувано Петък, 05 февруари 2021 от администратор
Политика за защита на личните данни [2.54Мб]
Публикувано Петък, 05 февруари 2021 от администратор
План програма - БДП [3.42Мб]
Публикувано Понеделник, 29 март 2021 от администратор
Декларация за достъпност [21.84Кб]
Публикувано Четвъртък, 16 Ноември 2023 от администратор
Бисквитки [15.76Кб]
Публикувано Четвъртък, 16 Ноември 2023 от администратор
Техническа информация по критерии на стандарт EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) [19.36Кб]
Публикувано Четвъртък, 16 Ноември 2023 от администратор
Училищни учебни планове [1.39Мб]
Публикувано Четвъртък, 16 Ноември 2023 от администратор
Вътрешна политика за защита на лични данни [909.07Кб]
Публикувано Четвъртък, 16 Ноември 2023 от администратор
График за провеждане на педагог ситуации по БДП [243.02Кб]
Публикувано Четвъртък, 16 Ноември 2023 от администратор
План за защита при бедствия на пребиваващите [2.99Мб]
Публикувано Четвъртък, 16 Ноември 2023 от администратор
Механизъм за осигуряване на ПЛР [623.45Кб]
Публикувано Четвъртък, 16 Ноември 2023 от администратор
График за консултации по учебни предмети [53.91Кб]
Публикувано Четвъртък, 16 Ноември 2023 от администратор
Етичен кодекс [663.73Кб]
Публикувано Петък, 17 Ноември 2023 от администратор
Програмна система [391.71Кб]
Публикувано Петък, 17 Ноември 2023 от администратор
Дневно разписание на часовете [132.53Кб]
Публикувано Петък, 17 Ноември 2023 от администратор
Училищен правилник за дейността през 23 24г [4.57Мб]
Публикувано Петък, 17 Ноември 2023 от администратор
Заповед план прием [197.46Кб]
Публикувано Петък, 17 Ноември 2023 от администратор
Заповед план прием ГЗПО [72.94Кб]
Публикувано Петък, 17 Ноември 2023 от администратор
Стратегия [2Мб]
Публикувано Петък, 17 Ноември 2023 от администратор
План за превенция и интервенция на насилието и тормоза между деца и ученици [466.5Кб]
Публикувано Петък, 17 Ноември 2023 от администратор
Система за взаимодействие между учителите родителите учениците и личните лекари [207.45Кб]
Публикувано Петък, 17 Ноември 2023 от администратор
Единни училищни правила и ценности в училище [122.98Кб]
Публикувано Петък, 17 Ноември 2023 от администратор
Отчет за изпълнени на Стратегията за 2022 2023 учебна година.pdf [692.72Кб]
Публикувано Вторник, 05 Декември 2023 от 0
Годишен план за дейността на училището.pdf [837.19Кб]
Публикувано Понеделник, 26 февруари 2024 от Пиерета Цолова
Заповед план прием 2024 2025 уч година.pdf [62.88Кб]
Публикувано Вторник, 09 април 2024 от Пиерета Цолова
План тематични заседания на ПС.pdf [224.9Кб]
Публикувано Сряда, 05 Юни 2024 от Пиерета Цолова