Нормативни документи

 

 

 

 

Прикачания:
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Политика за техническите и организационни мерки за защита на личните данни_000553.pdf)Политика за техническите и организационни мерки за защита на личните данни_000552694 КБ05.02.2021г. 09:28ч.
Свали този файл (Политика за защита на личните данни_000552.pdf)Политика за защита на личните данни за видеонаблюдение8674 КБ05.02.2021г. 09:29ч.
Свали този файл (Политика за  защита на личните данни.pdf)Политика за защита на личните данни2600 КБ05.02.2021г. 09:33ч.
Свали този файл (Утвърден годишен план БДП.pdf)ПЛАН- ПРОГРАМА БДП3500 КБ29.03.2021г. 11:18ч.
Свали този файл (Заповед организиран план-прием за учебната 2022-2023.pdf)Заповед организиран план-прием за учебната 2022-202399 КБ18.04.2022г. 10:39ч.
Свали този файл (Дневно разписание на часовете.pdf)Дневно разписание на часовете92 КБ07.10.2022г. 14:08ч.
Свали този файл (Програмна система.pdf)Програмна система383 КБ07.10.2022г. 14:09ч.
Свали този файл (УП за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците.pdf)УП за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците581 КБ07.10.2022г. 14:10ч.
Свали този файл (Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище.pdf)Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище513 КБ07.10.2022г. 14:11ч.
Свали този файл (Стратегия.pdf)Стратегия1328 КБ07.10.2022г. 14:18ч.
Свали този файл (Механизъм за осигуряване на ПЛР.pdf)Механизъм за осигуряване на ПЛР647 КБ07.10.2022г. 14:21ч.
Свали този файл (Мерки за повишаване на качеството.pdf)Мерки за повишаване на качеството487 КБ07.10.2022г. 14:22ч.
Свали този файл (Етичен кодекс.pdf)Етичен кодекс636 КБ07.10.2022г. 14:23ч.
Свали този файл (График за допълнително консултиране по учебни предмети.pdf)График за допълнително консултиране по учебни предмети72 КБ07.10.2022г. 14:24ч.
Свали този файл (Училищен правилник за дейността на училището.pdf)Училищен правилник за дейността на училището4880 КБ07.10.2022г. 14:25ч.
Свали този файл (График за провеждане часовете по ЗНБАК, оказване на първа помощ.pdf)График за провеждане часовете по ЗНБАК, оказване на първа помощ50 КБ14.11.2022г. 14:08ч.
Свали този файл (График за провеждане на педагог.ситуации по БДП.pdf)График за провеждане на педагог.ситуации по БДП243 КБ14.11.2022г. 14:08ч.
Свали този файл (График за провеждане на часовете по БДП.pdf)График за провеждане на часовете по БДП81 КБ14.11.2022г. 14:09ч.
Свали този файл (условия и ред СФО.pdf)условия и ред СФО311 КБ14.11.2022г. 14:17ч.
Свали този файл (Алгоритъм.pdf)Годишен план за дейността на училището110 КБ16.11.2022г. 13:57ч.
Свали този файл (Мерки за работата в условията на COVID-19.pdf)Мерки за работата в условията на COVID-19895 КБ16.11.2022г. 14:07ч.
Свали този файл (Форми на обучение.pdf)Форми на обучение230 КБ18.11.2022г. 08:49ч.
Свали този файл (ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ.pdf)ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ2075 КБ08.12.2022г. 15:15ч.
Свали този файл (ГРАФИК ОЛИМПИАДИ 2022-2023.pdf)ГРАФИК ОЛИМПИАДИ1096 КБ09.12.2022г. 09:42ч.
Свали този файл (ПЛАН-ПРИЕМ.pdf)ЗАПОВЕД ПЛАН- ПРИЕМ63 КБ11.04.2023г. 13:11ч.
Свали този файл (SKM_C250i23041913570.pdf)Заповед прием на деца в ГЗПО73 КБ19.04.2023г. 14:48ч.
Свали този файл (Декларация за достъпност.docx)Декларация за достъпност21 КБ12.06.2023г. 15:03ч.
Свали този файл (бисквитки(1).docx)Бисквитки15 КБ12.06.2023г. 15:03ч.
Свали този файл (Приложение_към_писмо_на_ДАЕУ (1)(1)(1).docx)ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ПО КРИТЕРИИ НА СТАНДАРТ EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) ИЗИСКВ19 КБ12.06.2023г. 15:05ч.
Свали този файл (Училищни учебни планове.pdf)Училищни учебни планове1418 КБ14.09.2023г. 12:01ч.
Свали този файл (Вътрешна политика за защита на лични данни.pdf)Вътрешна политика за защита на лични данни909 КБ25.09.2023г. 13:16ч.